ANH NHẬT EVENT
Địa chỉ: C19/10 KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tp.HCM
Số điện thoại: 0909 309 419 – 0977266222 
Email: soundlightanhnhat@gmail.com
website: anhnhatevent.com